Produkter på rulle

Produkter på rulle - Sheetrock

Produkter på rulle

Vi har både pappersremsor och hörnskydd på rulle från Sheetrock som är CE-märkta samt föreskrivna av AMA´s byggnormer vid skarvspackling.

Läs mer!

Produkter på rulle - Levelline

Produkter på rulle

Hörnskydd på rulle som består av en papperslaminerad plastkärna. Perfekt komplement till hörnskydd i fasta längder. Är smidig att ha med sig i bilen.

Läs mer!

Väggmaterial AB