Alfrids Slipersolja

Alfrids Slipersolja är en blandning av asfalt och trätjära, som ger ett effektivt skydd mot väder och vind.

Ytbehandling och mörklasering av järnvägsslipers, stolpar, staket med mera
Effektivt skydd mot väder och vind

Slipersoljan är avsedd för ytbehandling och mörklasering av järnvägsslipers, stolpar, staket med mera. Den ska appliceras flödigt på ytan som ska behandlas, så att oljan kan tränga in i träet. Obehandlat virke samt uttorkade slipers målas två gånger för bästa resultat. Underlaget ska vara torrt och rengjort vid målning.

Produkten har en karaktäristisk doft som avtar med tiden.

Videos
Relaterade produkter
Alfrids ljus tjärolja är en tunnflytande produkt, baserad på Dalbränd trätjära, som är naturens eget sätt att skydda trä, samt Balsamterpentin. Alfrids ljus tjärolja tränger djupt ner i träet och förhindrar att träet torkar ut och spricker. Tjäroljan skyddar effektivt mot vatteninträngning och fördröjer virkets nedbrytningsprocess.
Traditionellt har roslagsmahogny använts på sjöbodar, bryggor och träbåtar, bland annat i Roslagen. Liksom vid all typ av lasering lyser ådringen i den underliggande träytan igenom.
Kinesisk Tungolja har i alla tider använts för att skydda trä mot fuktinträngning och sprickbildning. Oljan, som också kallas tungolja/ ”tung tree oil”, utvinns ur nötterna från tungträdet.
Alfrids Slipersolja är en blandning av asfalt och trätjära, som ger ett effektivt skydd mot väder och vind.