Spackel

Spackel - Sheetrock

Spackel

Easy Sand Pulverspackel med unika egenskaper – Färdigspacklade gipsskivor på 1 dag!

 • Snabbhärdande vitt pulverspackel
 • Hög limförmåga – godkänd för pappersremsor och hörnskydd
 • Mycket hög fyllnadsförmåga
 • Formstabil – varken sjunker eller spricker i tjocka skikt
 • Lättslipat
 • För spackling, lagning och putsning av vägg- och takytor före tapetsering, målning och kakel
 • För fyllning av sprickor och djupa hål
 • Fäster mycket bra på betong, puts, gips och trä samt släta och blanka ytor som lackfärgsytor
 • Numret efter produkten anger ungefärlig öppettid om 5, 20, 45 eller 90 minuter
 • Ska inte användas till ytor som direkt utsätts (utan fuktspärr) för kontinuerlig fuktighet

Läs mer!

Spackel - Proline+

Spackel

Proline+ karakteriseras av god fyllnadsförmåga i kombination med överlägsen limförmåga.
Godkänd att sätta pappersremsor och hörnskydd med.

NYTT SPACKELSORTIMENT FÖR DET PROFESSIONELLA MÅLERIET
Efter c:a ett års utvecklingsarbete introducerar vi en ny spackelserie anpassad för det professionella måleriet

PROLINE+ är en vidareutveckling av SHEETROCK PLUS 3 och PROSPRAY PLUS

 • Ett högfyllande allroundspackel
 • Lätt att applicera med ”krämig” konsistens samt lättslipat
 • Överlägsen limförmåga vid montering av remsa och hörnskydd
 • 5 års garanti mot sprickor och släpp

Läs mer!

Väggmaterial AB