• Trätjära2 - Auson
 • Naturens eget träskydd

  En mer naturnära produkt än trätjära är svår att finna. Det är helt enkelt en produkt från skogen. Den framställs genom torrdestillering av kådrik ved, framför allt tall. Som lösningsmedel använder vi balsamterpentin som också utvinns ur träd. Resultatet är en målarfärg som skyddar och stärker träet samtidigt som den ger en naturnära vacker kulör.


  För fullständigt sortiment besök:

  www.tjärlek.se

POPULÄRA PRODUKTER

Tjärvitriol

Tjärvitriol

Tjärvitriol är en tjärblandning av specialtjära och finaste balsamterpentin som ger ett utmärkt träskydd på gran och furupanel. Tjärvitriolen efterlämnar en vacker trästruktur med en stilren grå ton som passar moderna hus och träbyggnader.

Samma färg, bättre skydd!

Produkten är pigmenterad för att efterlikna behandling av järnvitriol. Till skillnad från järnvitriolen ger Tjärvitriol ett unikt träskydd som skyddar mot regn och fukt samt låter träet andas. Eftersom Tjärvitriol är en naturprodukt som anpassar sig efter klimatet såsom väderstreck och UV-strålning kan nyansen ändras något under tid.

OBS! Nyansen kan upplevas som mörkare vid påstrykning men ljusnar allt eftersom tjäran tränger in i träet.

tjarvitriol_plank_nyans

Användningsområde: Auson Tjärvitriol passar utmärkt för behandling av träfasader och är klar att användas efter omrörning. Produkten kan användas på trä som tidigare blivit behandlat med järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä.

Behandling: Öppna burken och rör om innehållet för att fördela pigmentet jämnt i burken. Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner. Har du fler burkar bör du därför blanda den mängd som beräknas till ytan som ska tjäras för att undvika skillnader i nyans. Bästa resultat fås om du utför appliceringen vid varm väderlek, minst 10°C då tjäran är mer lättarbetad och suger snabbt in i virket. Vi rekommenderar att använda pensel av bredare typ.

Rör gärna om i burken någon gång under behandlingen. Torktiden är cirka ett dygn utomhus vid normal temperatur under målningssäsongen. Vid nybyggnation kan det vara bra att stryka virket innan uppsättning för maximal täckning.

För bästa skydd stryk två gånger. Man kan vänta med andra strykningen upptill ett år efteråt då den första strykningen skyddar träet tillräckligt. Vid två täta strykningar blir kulören mörkare men ljusnar under tidens gång.

Vid tidigare slamfärgat trä: Borsta bort smuts och damm med kraftig borste. Sedan går det bra att starta behandlingen.

Trä tidigare behandlat med Järnvitriol: Borsta bort smuts och damm med kraftig borste. Sedan går det bra att starta behandlingen.

Tjärvitriol skall inte strykas på virke tidigare behandlat med andra färgtyper.

Åtgång: C:a 6-10 m2/L


Artikelnummer

 • 60590473 / 3-L Burk
 • 60590556 / 10-L Burk

Ljus tjärolja

Ljus tjärolja

Trött på missfärgade trädäck? Auson Ljus Tjärolja är naturens eget träskydd som skyddar ditt trädäck och ger en fin gråaktig yta. Metoden att bevara träkonstruktioner med tjära har använts sedan urminnes tider. Den fungerar även idag!

Ljus Tjärolja tränger djupt ner i träet och förhindrar att det torkar ut och spricker. I torrt och sprucket trä kan vatten tränga ner vilket gör att träet börjar ruttna. Genom att förhindra uttorkning förhindrars också förruttnelse. En altan eller panel behandlad med Auson Ljus Tjärolja erhåller ett långvarigt skydd och en vacker silvergrå färg med tydligt trämönster.

Kan målas på: Tryckimpregnerat trä, trädäck, staket, pallkragar, fasader och övrigt obehandlat trä utomhus. Kan även användas för ädelträ typ Ceder m.m.

Behandling: Underlaget skall vara torrt och rengjort. Olja inte för tidigt på våren, låt istället solen torka upp virket först. Applicera tjäroljan med pensel eller roller. Stryk inte större ytor i taget än att man kan torka av eventuellt överflöd, särskilt under tak och på undersidan av möbler. Avtorkning göres enklast med trasa indränkt i balsamterpentin eller sprit, använd gummihandskar. Träet kommer att första dygnet lukta typiskt av tjära. Lukten avtar snabbt med tiden, men man kan efter lång tid känna att tjäran finns kvar och gör sin verkan.

En strykning med Ljus Tjärolja vartannat eller tredje år räcker!:

Tidigare behandlad altan:

En altan som redan blivit behandlad med Ljus Tjärolja är enkel att underhålla. När det blir dags för behandling, tvätta rent ytan med trallrent och behandla därefter enligt ovan.

Åtgång: C:a 6-10 m2/L


Artikelnummer

 • 60700401 / 1-lit burk
 • 60700472 / 3-lit burk
 • 60700556 / 10-lit burk

Svarttjära

Svarttjära

Auson Svarttjära är en äkta trätjära förstärkt med svart pigment för att få bättre hållbarhet mot UV-strålning, framförallt på ytor som utsätts för starkt solljus. Trätjäran tränger djupt in i träet och tillför de naturliga ämnen som träet självt använder mot angrepp av mikroorganismer.

Anvåndningsområde: Auson Pigmenterad Svarttjära används på fasader och träkonstruktioner utomhus, där man vill ha tjärans förmåga att skydda träet tillsammans med en snygg färg. Tjäran kan målas på tidigare slamfärgat trä och obehandlat trä.

Behandling: Vid nytt obehandlat trä och tidigare tjärat trä: Borsta bara bort allt damm och löst stoft från träet. Måla direkt med pigmenterad trätjära, uppvärmd till c:a 50°C eller utspädd med c:a 20 % Balsamterpentin för bästa resultat. Detta hjälper tjäran tränga in i träet och torka snabbare. Rör om innan applicering då pigmentet kan sjunka till botten. Vi rekommenderar 2 strykningar, samt att måla i tunna lager. För att undvika skillnad i nyans; måla hela väggar med samma burk alternativt blanda ihop så mycket du behöver i en större burk. Måla inte i för tjocka lager, tjäran är dryg att måla med.

Vid tidigare slamfärgat trä: Borsta bort all lös färg och pigment. Tvätta bort eventuell alg och mögelpåväxt och låt träet torka. Följ sedan instruktionerna ovan.

Timmerhus eller hyvlat trä: Samma som vid obehandlat trä fast spädning med 30-40 %.

Åtgång: C:a 5-8 m2/L

Torktid: Övermålningsbar efter c:a 1 dygn, torr efter c:a 1 vecka.

NCS kod:

S8505-R80B


Artikelnummer

 • 60500401 / 1-lit burk
 • 60500473 / 2,7-lit burk
 • 60500556 / 9-lit burk

Tarinoil Roslagsmahogny

Tarinoil Roslagsmahogny

Tarinoil Roslagsmahogny är ett tunnflytande klassiskt träskydd med en härlig trätjärdoft. Tjärlasyren är sammansatt av en blandning mellan naturprodukterna trätjära, linolja och terpentin och har en unik förmåga att tränga djupt in i träet och ge en vattenavvisande yta som alltid andas. Liknande blandningar har praktiserats allmänt sedan många år tillbaka och den ger ett långvarig träskydd. Färgpigment kan tillsättas för att bevara ursprungsfärgen längre.

Användningsområde: Tarinoil Roslagsmahogny används för ytbehandlingar av träbyggnader, spåntak, båtar, bryggor m.m.

Behandling: Tarinoil Roslagsmahogny har god inträngningsförmåga på mjuka, porösa träytor och appliceras med pensel eller roller. Ett noggrant grundarbete är en förutsättning för lyckat resultat. Rör upp produkten väl för att erhålla en jämn lasyr. Överflöd kan torkas av med en trasa. OBS! På grund av självantändningsrisk måste trasor blötas i vatten och kastas på brandsäkert ställe. Då torktiden är lång bör strykning undvikas på hårda träslag eller på hårt behandlade ytor där god inträngning inte är möjlig. Ytterligare spädning med terpentin kan behövas. Använd alltid skyddshandskar vid applicering.

Åtgång: C:a 12-15 m2/L


Artikelnummer

 • 60301401 / 1-lit burk
 • 60301473 / 3-lit burk
 • 60301556 / 10-lit burk

Äkta trätjära 850

Äkta trätjära 850

Auson Äkta Trätjära 850 är tillverkad av kådarik tallved för att erhålla den allra bästa kvaliteten. Människan fick tidigt upp ögonen för tjärans goda egenskaper och har under hundratals år använt den för att skydda sina byggnader och båtar. Tjäran har en naturlig förmåga att tränga djupt ner i träet och skydda det i flera år. Auson Äkta Trätjära levereras med en jämn, mörkbrun färg. Då den inte innehåller något pigment ljusnar den och blir lasyrlik med tiden.

Anvåndningsområde: Tjäran används med fördel för ytbehandling av träbyggnader, spåntak, båtar m.m. Auson Äkta Trätjära kan även användas för behandling av hästhovar och klövar. Tjäran kan också användas i stall för att förhindra att hästar biter och tuggar i träet.

Behandling: För att underlätta målningen och erhålla snabbare inträngning rekommenderas spädning med balsamterpentin alternativt uppvärmning till c:a 50-60°C. Tjäran kan appliceras med vanlig målarpensel eller med färgspruta. Undvik hudkontakt.


Artikelnummer

 • 60100441 / 1-lit burk
 • 60100473 / 3-lit burk
 • 60100556 / 10-lit burk

Slipersolja

Slipersolja

Slipersolja är framställt på basis av Äkta Trätjära, vilket ger en karakeristisk doft som avtar med tiden. Trätjära är en naturprodukt som i århundraden använts som träskyddsmedel.

Användning Slipersoljan är avsedd för ytbehandling och mörklasering av järnvägsslipers, stolpar, staket m.m.

Behandling Slipersoljan stryks på flödigt så att oljan kan tränga in i träet. Obehandlat virke och uttorkade slipers målas 2 ggr för bästa resultat. Underlaget ska vara torrt och rengjort. Använd skyddshandskar.

Åtgång: C:a 5-8 m2/L


Artikelnummer

 • 20400473 / 3-lit burk
Väggmaterial AB