Columbia Applikator Innehörn Inside 90° Applicator

Spackel applikator

Snabbklämma
Långvarig, hållbar och stark

Välj artikel

Columbia Inside Applicator har proportionella spår som ger en jämn fördelning av spackel i innerhörnsvinkeln och snabbar upp applicering av spackel under hörnskyddet. Inside applicator kopplas på Columbia spackelspruta Cam Lock Mud Tube.

Relaterade produkter