Abratex Plåttaksfärgsystem Grund Grå

Grundfärg

Lösningsmedelsbaserad grundfärg
Varaktigt rostskydd
Svagt etsande
Alkalisäker

Grundfärg är avsedd för grundning av åldrad galvaniserad plåt, aluminium, zink, och som primer på rostiga ytor.

Relaterade produkter