Polyfilla Spärrgrund

Spärrgrund för inomhusbruk

Minskar risken för genomslag av olika fläckar
Kan efter torkning tapetseras eller övermålas med de flesta sorters färg
För inomhusbruk

Välj artikel

En pigmenterad fläckblockerande färg som förhindrar att bestående fläckar återkommer genom färg. Ger snabb och effektiv isolering av de flesta typer av fläckar på väggar och tak. Lämplig för t.ex. målad stuckatur, puts, betong, cement, tegelsten, porösa stenar och trä.

Relaterade produkter
Spärrgrund för inomhusbruk