Ardex A 31

Pulverspackel

Primerfritt snabbspackel inomhus
Skikttjocklek 0-5mm
Beläggningsbar efter två timmar
Finspackling i publik miljö

Välj artikel

ARDEX A 31 är ett finspackel för golv, vägg, tak. För reparationer, upprätning och finspackling av håligheter och ojämnheter. ARDEX A 31 kan användas på de flesta golvmaterial. T.ex. betong, anhydrit, spånskivor keramiska plattor, golvskivor osv. Primerfri på cementbaserade underlag.
Endast för användning inomhus.

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Relaterade produkter
Pulverspackel
Pulverspackel
Pulverspackel
Pulverspackel
Pulverspackel
Pulverspackel