Ardex A 45

Pulverspackel

Beläggningsbar efter en timme
Plastförstärkt
Allroundspackel med ARDURAPIDEFFEKT
Mycket låga emissioner
Endast inomhus

Välj artikel

Bostäder och publik miljö. Bredspackling, fallspackling, lagning av trappnosar, hål, skador, utspackling av nivåskillnader, fixering av avlopp, avdragsbanor före gjutning m m. Kan tack vare sin konsistens användas även på vägg och i tak. Mattläggningsbar redan efter 1 timme oavsett skikttjocklek.

EC-1 klassad. ARDURAPIDEFFEKT.
Endast för användning inomhus.

Relaterade produkter
Pulverspackel
Pulverspackel
Pulverspackel
Pulverspackel
Pulverspackel
Pulverspackel