Sheetrock Easy Sand

Pulverspackel

Hög limförmåga – godkänd för pappersremsor och hörnskydd
Mycket hög fyllnadsförmåga
Formstabil – varken sjunker eller spricker i tjocka skikt
Lättslipat
För fyllning av sprickor och djupa hål
Fäster mycket bra på betong, puts, gips och trä samt släta och blanka ytor som lackfärgsytor

Välj artikel

Sheetrock Easy Sand är ett snabbhärdande vitt pulverspackel för spackling, lagning och putsning av vägg- och takytor före tapetsering, målning och kakel. Numret efter produkten anger ungefärlig öppettid om 5, 20, 45, 90 eller 210 minuter. Ska inte användas till ytor som direkt utsätts (utan fuktspärr) för kontinuerlig fuktighet.

Relaterade produkter