Alfrids Svarttjära

Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Dess naturliga beståndsdelar är kåda (harts) som både är läkande och ger skydd mot mikroorganismer, samt terpener som påskyndar torkning.

Svartpigmenterad trätjära
Innehåller inga lösningsmedel
Kan användas på obehandlat trä, fungerar allra bäst på sågad yta alternativt på trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol
Tillgänglig i storlekarna 0,9 L, 2,7 L och 9 L

Välj artikel

Alfrids svarttjära kan användas på obehandlat trä och fungerar allra bäst på sågad yta alternativt på trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol.

Det är viktigt att röra om innehållet grundligt både innan och vid upprepade tillfällen under målning, eftersom pigmentet tenderar att sjunka till botten.

Trätjära är som mest lättarbetad vid dygnstemperaturer över 10° C. Varmare väderlek gör också att tjäran tränger in bättre i träet, vilket ger bästa resultat. Produkten är färdigblandad, men vid målning av hårdare träslag som till exempel ek, teak eller hyvlat virke bör Alfrids rödtjära blandas med 10-20% terpentin eller sprit.

Trätjära kan med fördel värmas upp till 50-60 grader (inte mer för då riskerar pigmentet att klumpa sig) för att bli mer lättarbetad och förbättra inträngningen i träet. 

Måla i möjligaste mån utomhus, annars säkerställ god ventilering.

Videos
Relaterade produkter
Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Dess naturliga beståndsdelar är kåda (harts) som både är läkande och ger skydd mot mikroorganismer, samt terpener som påskyndar torkning.
Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Dess naturliga beståndsdelar är kåda (harts) som både är läkande och ger skydd mot mikroorganismer, samt terpener som påskyndar torkning.
Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Dess naturliga beståndsdelar är kåda (harts) som både är läkande och ger skydd mot mikroorganismer, samt terpener som påskyndar torkning.
Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Dess naturliga beståndsdelar är kåda (harts) som både är läkande och ger skydd mot mikroorganismer, samt terpener som påskyndar torkning.
Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Dess naturliga beståndsdelar är kåda (harts) som både är läkande och ger skydd mot mikroorganismer, samt terpener som påskyndar torkning.
Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Dess naturliga beståndsdelar är kåda (harts) som både är läkande och ger skydd mot mikroorganismer, samt terpener som påskyndar torkning.
Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Dess naturliga beståndsdelar är kåda (harts) som både är läkande och ger skydd mot mikroorganismer, samt terpener som påskyndar torkning.