Alfrids Ljus Tjärolja

Alfrids ljus tjärolja är en tunnflytande produkt, baserad på Dalbränd trätjära, som är naturens eget sätt att skydda trä, samt Balsamterpentin. Alfrids ljus tjärolja tränger djupt ner i träet och förhindrar att träet torkar ut och spricker. Tjäroljan skyddar effektivt mot vatteninträngning och fördröjer virkets nedbrytningsprocess.

Förhindrar att träet torkar ut och spricker
Fördröjer virkets nedbrytningsprocess
Används främst för tryckimpregnerat trä på altaner, trädgårdsmöbler och bryggor, samt för övrigt obehandlat virke utomhus som kräver en tunnflytande tjärprodukt

Välj artikel

Alfrids ljus tjärolja används främst för tryckimpregnerat trä på altaner, trädgårdsmöbler och bryggor, samt för övrigt obehandlat virke utomhus som kräver en tunnflytande tjärprodukt.

Alfrids ljus tjärolja är mörk vid målning men kulören bryts efter hand ner av solens UV-strålar och träet återfår samma färg som innan målning. Denna process kan ta upp till några månader. En nybehandlad yta har en stark tjärdoft; den avtar redan efter några dagar och är efter någon månad knappt märkbar.

Videos
Relaterade produkter
Alfrids ljus tjärolja är en tunnflytande produkt, baserad på Dalbränd trätjära, som är naturens eget sätt att skydda trä, samt Balsamterpentin. Alfrids ljus tjärolja tränger djupt ner i träet och förhindrar att träet torkar ut och spricker. Tjäroljan skyddar effektivt mot vatteninträngning och fördröjer virkets nedbrytningsprocess.
Traditionellt har roslagsmahogny använts på sjöbodar, bryggor och träbåtar, bland annat i Roslagen. Liksom vid all typ av lasering lyser ådringen i den underliggande träytan igenom.
Kinesisk Tungolja har i alla tider använts för att skydda trä mot fuktinträngning och sprickbildning. Oljan, som också kallas tungolja/ ”tung tree oil”, utvinns ur nötterna från tungträdet.
Alfrids Slipersolja är en blandning av asfalt och trätjära, som ger ett effektivt skydd mot väder och vind.