Alfrids Roslagsmahogny

Traditionellt har roslagsmahogny använts på sjöbodar, bryggor och träbåtar, bland annat i Roslagen. Liksom vid all typ av lasering lyser ådringen i den underliggande träytan igenom.

Traditionell användning för sjöbodar, bryggor och träbåtar, bland annat i Roslagen
Kan användas på obehandlat virke och trä som tidigare blivit behandlat med trätjära, järnvitriol och slamfärg
Ådringen i den underliggande träytan lyser igenom

Välj artikel

Alfrids roslagsmahogny kan användas på obehandlat virke och trä som tidigare blivit behandlad med trätjära, järnvitriol och slamfärg. Däremot ska roslagsmahogny inte strykas på virke som tidigare behandlats med andra täckande färgtyper.

Ytan är till en början mahognyfärgad men kommer med tiden att gråna av solens UV-stålar. Vill man istället ha en kulörstabil yta kan Alfrids roslagsmahogny pigmenteras innan användning. Vår produkt bygger på ett gammalt svenskt recept bestående av trätjära, linolja och balsamterpentin.

Videos
Relaterade produkter
Alfrids ljus tjärolja är en tunnflytande produkt, baserad på Dalbränd trätjära, som är naturens eget sätt att skydda trä, samt Balsamterpentin. Alfrids ljus tjärolja tränger djupt ner i träet och förhindrar att träet torkar ut och spricker. Tjäroljan skyddar effektivt mot vatteninträngning och fördröjer virkets nedbrytningsprocess.
Traditionellt har roslagsmahogny använts på sjöbodar, bryggor och träbåtar, bland annat i Roslagen. Liksom vid all typ av lasering lyser ådringen i den underliggande träytan igenom.
Kinesisk Tungolja har i alla tider använts för att skydda trä mot fuktinträngning och sprickbildning. Oljan, som också kallas tungolja/ ”tung tree oil”, utvinns ur nötterna från tungträdet.
Alfrids Slipersolja är en blandning av asfalt och trätjära, som ger ett effektivt skydd mot väder och vind.