Alfrids Äkta Trätjära

Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Alfrids äkta trätjära är en naturprodukt som tillverkas av kådrik furuved.

Mörk färg som kan variera i viskositet
Äkta trätjära kan användas på trä som tidigare behandlats med trätjära, järnvitriol och slamfärg samt på obehandlat virke såsom träpanel, fasadtimmer, trätak, staket, bryggor, träbåtar m m
Används dessutom för veterinära och farmaceutiska ändamål

Välj artikel

Den är mörk i färgen och kan variera i viskositet mellan olika tillverkningstillfällen. Alfrids äkta trätjära innehåller alla de ingredienser som kännetecknar en trätjära av hög kvalitet, såsom hartsolja, oxisyror och estrar, högre fett- och terpenalkoholer, steariner etc.

Äkta trätjära kan användas på trä som tidigare behandlats med trätjära, järnvitriol och slamfärg samt på obehandlat virke såsom träpanel, fasadtimmer, trätak, staket, bryggor, träbåtar m m. äkta trätjära används dessutom för veterinära och farmaceutiska ändamål. Den kan till exempel ingå som ingrediens i schampo, tvål och i salvor mot allergiska utslag, psoriasis eller eksem.

Alfrids äkta trätjära har en relativt trögflytande konsistensen men kan bli mer lättstruken och penetrerande om den upphettas, t ex i vattenbad, till ca 50-70 grader, eller blandas med balsamterpentin. För att förbättra tjärans torkegenskaper kan man späda den med rå eller kokt linolja.

Trätjäran kan målas på med pensel alternativt sprutas på efter uppvärmning eller spädning.

Genom att applicera ett relativt tunt lager undviker du risk för krackelering och ”blödningar” vid varm väderlek.

Måla i möjligaste mån utomhus, annars säkerställ god ventilering.

Videos
Relaterade produkter
Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Alfrids äkta trätjära är en naturprodukt som tillverkas av kådrik furuved.
Alfrids dalbränd trätjära är en trätjära med hög renhet och högsta kvalitet. Den framställs i ugn från kådrik furuved vid låga temperaturer. Dalbränd trätjära har en fin gyllenbrun kulör, låg beckhalt och hög hartshalt.