Alfrids Dalbränd Trätjära

Alfrids dalbränd trätjära är en trätjära med hög renhet och högsta kvalitet. Den framställs i ugn från kådrik furuved vid låga temperaturer. Dalbränd trätjära har en fin gyllenbrun kulör, låg beckhalt och hög hartshalt.

Gyllenbrun kulör
Dalbränd trätjära är en naturprodukt och viskositeten kan därför variera något mellan batcher
Kan användas på trä som tidigare behandlats med trätjära, järnvitriol och slamfärg, samt på obehandlat virke såsom träpanel, fasadtimmer, trätak, staket, bryggor, träbåtar m m

Alfrids dalbränd trätjära kan användas på trä som tidigare behandlats med trätjära, järnvitriol och slamfärg, samt på obehandlat virke såsom träpanel, fasadtimmer, trätak, staket, bryggor, träbåtar m m.

Alfrids dalbränd trätjära har en relativt trögflytande konsistens men kan bli mer lättstruken och penetrerande om den upphettas, t ex i vattenbad, till ca 50-70 grader, eller blandas med balsamterpentin. För att förbättra tjärans torkegenskaper kan man späda den med rå eller kokt linolja.

Trätjäran kan målas på med pensel alternativt sprutas på efter uppvärmning eller spädning.

Genom att applicera ett relativt tunt lager undviker du risk för krackelering och ”blödningar” vid varm väderlek.

Måla i möjligaste mån utomhus, annars säkerställ god ventilering.

Videos
Relaterade produkter
Trätjära är naturens eget sätt att skydda trä. Alfrids äkta trätjära är en naturprodukt som tillverkas av kådrik furuved.
Alfrids dalbränd trätjära är en trätjära med hög renhet och högsta kvalitet. Den framställs i ugn från kådrik furuved vid låga temperaturer. Dalbränd trätjära har en fin gyllenbrun kulör, låg beckhalt och hög hartshalt.