Relekta TEC7 Avfettningsmedel

Avfettning

Kan användas på de flesta ytor - skadar inte lack, plast, syntetmaterial eller glas
Oxiderar inte vid kontakt med lättmetaller
Avdunstar och lämnar inte kvar någon oljefilm
Aerosol kan användas i alla riktningar, 360˚
Idealiskt för glättning och finish av limkanter, skarvar och fogar
Tar bort ohärdad fogmassa och byggskum

Välj artikel

TEC7 CLEANER är ett universalt rengörnings-, avfettings- och fogglättningsmedel med en neutral lukt av lösningsmedel. Den är säker att använda på de flesta ytor då den inte innehåller aromatiska eller klorinerade lösningsmedel, den skadar varken lack, plast, syntetiska material eller glas. Aerosol kan användas i alla riktningar, 360˚, och TEC7 CLEANER avdunstar från ytan och lämnar inte kvar någon oljefilm eller oksidlager. TEC7 CLEANER gör det lättare att få ett snyggt slutresultat på synliga ytor.

TEC7 CLEANER är det bästa alternativet för att avlägsna petroleumsbaserad förorening från hårda och släta ytor. På porösa underlag och natursten rekommenderas HP CLEAN. Använd MULTICLEAN för att avlägsna organisk/naturlig förorening som t.ex. matrester, stek-/grillfett, kaffefläckar, fingeravtryck, naturliga fetter och oljor, m.m.
TEC7 CLEANER kan användas på de flesta ytor och skadar inte lack, plast, syntetmaterial eller glas. Den oxiderar inte vid kontakt med lättmetaller och är lämplig för användning på järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller, verkstadsutrustning, verktyg och maskiner. TEC7 CLEANER kan användas för allmänt avfettning och rengöring av alla typer av ytor, och framförallt före limning, fogning eller målning.

Relaterade produkter